Keratokonus

Keratokonus Keratokonus är en hornhinnesjukdom som leder till att hornhinnan gradvis förtunnas och formen blir toppigare. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd men det kan finnas ärftliga inslag och associationer till andra sjukdomar. Keratokonus är vanligare hos...

Map dot fingerprint dystrofi

Map-Dot-Fingerprint Dystrofi Map-Dot-Fingerprint Dystrofi eller EBMD (Epithelial basement membrane dystrophy) är en av de vanligaste förekommande hornhinnedystrofierna. Hornhinnedystrofier är en grupp hornhinnesjukdomar som drabbar individer med ärftlighet för dessa...

Okulär migrän

Okulär migrän (ögonmigrän) Ögonmigrän (okulär migrän) är en subtyp av migrän som påverkar synen/synfältet hos patienten. Migrän är en neurovaskulär betingad kronisk huvudvärkssjukdom som oftast drabbar yngre personer. Det är inte ovanligt att ha flera i...

Central serös korioretinopati

Central serös korioretinopati Central serös korioretinopati (CSCR) är en relativt vanligt förekommande retinopati där den exakta bakomliggande mekanismen ännu inte är helt klarlagd. Retinopatin drabbar oftast yngre och medelålders män.Man tror att retinopatin beror på...

Subkonjunktival blödning

Subkonjunktival blödning Spontan subkonjunktival blödning (hyposfagma) förekommer utan samband med allvarligare tillstånd. Trauma ska dock uteslutas! Symtom Patienten beskriver ofta skav och irritationsbesvär. Behandling Självläkande tillstånd 1-2 veckor. Lugnande...

Fotoelektrisk keratit

Fotoelektrisk keratit Strålning av olika slag kan ge upphov till ögonskador, den vanligaste strålningsskadan orsakas av UV-ljus som vid t.ex. snöblindhet, solarium, svetsning. Detta leder till en övergående inflammation i bindhinnan och hornhinnan. SymtomPatienterna...