Fotoelektrisk keratit

Strålning av olika slag kan ge upphov till ögonskador, den vanligaste strålningsskadan orsakas av UV-ljus som vid t.ex. snöblindhet, solarium, svetsning. Detta leder till en övergående inflammation i bindhinnan och hornhinnan.

Symtom
Patienterna söker oftast ett par timmar efter exposition med svårigheter att öppna ögonen, ljuskänslighet, skav och tårflöde. I status noteras små färgtagande epiteldefekter i kornea och ökad kärlteckning konjunktivalt.

Behandling
Besvären går över på ca 24 timmar. Oculentum simplex flera gånger dagtid och till natten.  Värktabletter vid behov.

Nivå
Allmänläkare, vid behov ögonläkare.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans