För optiker

Nedan finner du som optiker information om vissa ögonsjukdomar. Genom ökad kunskap kan vi individualisera vården för alla våra patienter.

Vår vision är att ge dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans

 

Läs mer information om ögon

E-post :

info@ogonmedicin.se