Subkonjunktival blödning

Spontan subkonjunktival blödning (hyposfagma) förekommer utan samband med allvarligare tillstånd. Trauma ska dock uteslutas!

Symtom
Patienten beskriver ofta skav och irritationsbesvär.

Behandling
Självläkande tillstånd 1-2 veckor. Lugnande besked. Smörjande ögondroppar lindrar skavbesvär.

Nivå
Vid misstanke om trauma ska patienten bedömas av ögonläkare.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans