Frequently Asked Questions

Nedan finner du ett urval av vanliga frågor. Har du ytterligare frågor? Skicka in din fråga per mail under kontakt.

Allmänna frågor

När ska man söka en ögonläkare?

Många patienter undrar om de ska uppsöka en ögonläkare rutinmässigt. Detta beror helt enkelt på hur din bakgrund ser ut. I regel ska man söka en ögonläkare om man har noterat en förändring av synen. Är man osäker kan man naturligtvis ringa 1177, kontakta oss eller börja hos en optiker, men det är viktigt att vara medveten om att ögonsjukdomar bedöms av ögonläkare. Om man har ärftlighet för någon ögonsjukdom så kan det vara av värde att söka ögonläkare för en primär bedömning och därefter får ögonläkaren ta ställning till om fortsatta kontroller är nödvändiga.

När ska man söka en optiker?

Optiker är experter på glasögon och kontaktlinser. Det finns även optiker som är specialiserade på skelning och samsyn, dessa kallas för ortoptister. Har du besvär med dina befintliga glasögon eller kontaktlinser så ska du söka upp en optiker.

Nuförtiden erbjuder många optikerkedjor möjlighet till utökad undersökning; så kallade hälsokontroller. Det är en fördel eftersom att de kan fånga upp symtom eller undersökningsresultat som bör utredas vidare, då skickar de en remiss till en ögonläkare. Det är dock viktigt att vara medveten om att en optiker inte har medicinsk utbildning, därför kan de inte diagnostisera sjukdomar eller rekommendera behandling.Läs mer om optiker

När ska man kontrollera synen hos barn?

Barns synutveckling skiljer sig från vuxnas. I Sverige kontrolleras barns syn innan de lämnar BB och vid 4-års ålder (BVC kontroll) därefter följs de upp under skolåldern. Det är viktigt som förälder att man ser till att barnen kontrollerar synen vid dessa tillfällen. Man ska även vara uppmärksam på eventuell förändring i barnets synbeteende. Extra uppmärksam kan man vara om man själv som förälder har haft problem med synen eller skelning som barn.

Vad betyder synfel? Är jag översynt, närsynt eller astigmat?

Synfel är vanligt förekommande och betraktas inte som ett sjukdomstillstånd. Det finns olika typer av synfel beroende på ögats anatomi. 

Närsynthet (myopi) utvecklas oftast under tonåren och leder till att man ser skarpt på nära håll, men suddigt på långt håll. Ögat är för långt i relation till sitt ljusbrytande system så att ljuset hamnar framför fokuspunkten på näthinnan. Med hjälp av glasögon eller kontaklinser kan man refokusera ljuset på fokuspunkten och återfå en skarp bild.

Översynthet (hyperopi) innebär oftast att man ser bättre på långt håll än på nära håll. Ett översynt öga är för kort i relation till sitt ljusbrytande system och därför hamnar fokuspunkten bakom näthinnan. Genom att ackommodera kan vi oftast återfå skärpa när vi är unga, med stigande ålder försvagas dock denna mekansim och man behöver korrigera med glasögon eller kontaktlinser. 

Brytningsfel (astigmatism) uppstår pga en ojämn brytning antingen i hornhinnan eller linsen som leder till att ljuset bryts i olika riktningar mot näthinnan. Detta leder till att vi uppfattar föremål som oskarpa både på långt och på nära håll. Astigmatism kan vara kombinerat med andra synfel såsom hyperopi och myopi. Astigmatism korrigeras med glasögon eller kontaktlinser.

Ålderssynthet (presbyopi), omkring 40-45 års ålder börjar vi få svårare att se på nära håll. Vi får svårigheter att ställa om fokus från långt håll till nära håll. Detta orsakas av att ögats lins blir stelare och vår ackommodationsförmåga försämras. Ålderssynthet korrigeras med läsglasögon. 

Vad är gula fläcken för något?

Många tror att gula fläcken är en ögonsjukdom, det stämmer inte.  Gula fläcken (makula på latin) är ett centralt område på näthinnan som mäter ca 2-3mm i storlek. I detta området är syncellerna hårt packade och består främst av typen tappar. Tappar är synceller som styr vårt färg- och detaljseende. För mer information kring sjukdomar som kan drabba gula fläcken var god se ögonsjukdomar A-Z.

Vad är näthinna för struktur?

Näthinnan är lokaliserad på insidan av ögat och består av miljontals små synceller som är känsliga för ljusstimuli (fotoreceptorer-tappar och stavar). Syncellerna omvandlar ljuset som når ögat till nervimpulser som i sin tur skickas till hjärnan via synnerven. För mer information kring sjukdomar som kan drabba näthinnan var god se ögonsjukdomar A-Z . Läs mer om ögonsjukdomar

Våra tjänster

Informationskälla till ögonpatienter

På ögonmedicin.se är vår vision att förmedla grundläggande information om ögonsjukdomar och behandling för våra ögonpatienter. Detta i syfte att förbättra vårdkvaliteten för alla inblandade.  Genom ökad kunskap kan vi individualisera vården för alla våra patienter.

Ställ en fråga till ögonspecialisten

Om du inte finner svar på dina frågor genom vår FAQ tjänst så kommer det även finnas möjlighet att ställa din fråga till ögonspecialister.

Hitta ögonspecialister

Ibland kan det vara svårt att hitta rätt. På ögonmedicin.se kommer vi erbjuda medlemmar möjlighet att hitta ögonspecialister med lång klinisk erfarenhet verksamma vid olika ögonkliniker i landet.Här kan du hitta ögonspecialister

Vår vision är att ge dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans

 

Läs mer information om ögon

E-post :

info@ogonmedicin.se