Kornealerosion

Patienten söker vanligtvis efter ett trauma t.ex. barnfinger kommit i ögat eller ett pappersark. Detta leder till en epiteldefekt i hornhinnan som snabbt självläker på ett par dagar.

En del kan få recidiverande kornealerosioner efter det första traumat som resulterat i en försvagning i epitelet.

Symtom
Främmandekroppskänsla, skav, tårflöde, ljuskänslighet, rodnad (ensidig).

Handläggning
Kornealerosionen färgas in med flourescein och syns i blått ljus. Evertera övre ögonlocket-främmande kropp kan orsaka kornealerosion.

Vid osäkerhet kring den kliniska bilden eller atypisk anamnes remittera till ögonläkare.

Behandling
Mindre erosionen läker fint med ögonsalva. Vid misstanke om kontamination vid trauma bör antibiotika sättas in. Större erosioner kan kräva behandling med bandagelins samt antibiotikadroppar. Symtom avtager inom 1-2 dagar.

Nivå
Allmänläkare. Ögonläkare vid recidiv eller misstanke sekundär infektion.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans