Map-Dot-Fingerprint Dystrofi

Map-Dot-Fingerprint Dystrofi eller EBMD (Epithelial basement membrane dystrophy) är en av de vanligaste förekommande hornhinnedystrofierna.

Hornhinnedystrofier är en grupp hornhinnesjukdomar som drabbar individer med ärftlighet för dessa tillstånd. Kännetecknande för dystrofierna är att de vanligtvis drabbar båda ögonen, har en icke-inflammatorisk bild och kan vara progressiva. Vidare kategoriseras hornhinnedystrofierna i relation till vilken del av hornhinnan som engageras, från de yttersta till de innersta delarna. Symtombilden beror också till stor del på vilken del av hornhinnan som är påverkad.

Symtom
EBMD ger upphov till symtom såsom varierande skärpa, skav/främmandekroppskänsla. En del patienter har tidigare haft besvär med återkommande kornealerosioner. Många patienter har inga symtom alls.

Diagnosen är klinisk, karaktäristiska map-dot fingerprint förändringar syns i mikroskopet. Dessa förändringar orsakas av en dysfunktionell mognad och migrering av epitelceller samt försvagning av basalmembranet.

Behandling
Asymptomatiska fall kräver ingen behandling. Primärt behandlar man med återfuktande droppar/salvor för att förhindra erosioner och skavbesvär. Vid långdragna besvär eller otillräcklig effekt av ovanstående finns möjlighet till PTK behandling (phototherapeutic keratectomy, behandling av ytliga förändringar på hornhinnan med excimerlaser).

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans