Okulär migrän (ögonmigrän)

Ögonmigrän (okulär migrän) är en subtyp av migrän som påverkar synen/synfältet hos patienten.

Migrän är en neurovaskulär betingad kronisk huvudvärkssjukdom som oftast drabbar yngre personer. Det är inte ovanligt att ha flera i familjen/släkten med migränsjukdom. Exakta mekanismen bakom sjukdomen är inte fullständigt klarlagd, men man vet att sjukdomen påverkar kärl och nerver i hjärnan.

Vid okulär migrän påverkas synen och synfält primärt, beskrivningen av synsymtomen är varierande. 

Symtom
En del beskriver zickzack formade flimmer i kanten av synfältet, olika färgupplevelser, droppformade flimmer samt inskränkning av synfältet. Detta kan påverka ena eller båda ögonen samtidigt. Symtomen pågår under ca 15-20 min (betydligt längre än en TIA attack). Okulär migrän förekommer ofta utan den typiska huvudvärken. Det är också därför många blir oroliga då det inte riktigt ter sig som vanlig migrän. Ögonmigrän är vanligare hos yngre patienter och drabbar oftare kvinnor än män. 

Faktorer som kan utlösa okulär migrän; stress, hormonförändringar, sömnlöshet, stark solbelysning.

Behandling
Detta är ett ofarligt och övergående tillstånd och kräver som regel ingen behandling.

Handläggning
Mycket viktigt med noggrann anamnes, detta är en diagnos som man känner igen på beskrivningen. Viktigt att reda ut duration och typ av synfenomen samt differentiera mot occipital retning, fotopsier vid glkr-avlossning, synfältspåverkan vid TIA.

Nivå
Allmänläkare, vid atypiska symtom eller ovanlig debutålder neurolog vb.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans