Central serös korioretinopati

Central serös korioretinopati (CSCR) är en relativt vanligt förekommande retinopati där den exakta bakomliggande mekanismen ännu inte är helt klarlagd. Retinopatin drabbar oftast yngre och medelålders män.
Man tror att retinopatin beror på en dysfunktionell hyperpermeabilitet i det korioidala kärlsystemet med påverkan på pigmentepitellagret. Denna dysfunktion leder till vätskeansamling subretinalt som i sin tur leder till synbesvär.

Symtom
Patienten söker med synpåverkan centralt i synfältet. Därtill beskriver patienter metamorfopsier (krokseende) samt mikropsi (föremål ser mindre ut med det påverkade ögat). Ofta sker en spontan regress efter några månader, men vissa recidiverar.

Handläggning
Dessa patienter ska handläggas av ögonläkare, diagnos ställs med hjälp av OCT, i vissa fall även flouresceinangiografi. 

Behandling
När man har ställt diagnosen inväntar man initialt en spontan regress inom 3 månader. Om kortisonbehandling förekommer ska man överväga justering/utsättning. Vid utebliven förbättring finns andra behandlingsmöjligheter såsom laserbeh/fotodynamisk beh.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans