I en nyligen publicerad studie i JAMA ophthalmology fann man att de som bär glasögon har ett visst skydd och således lägre risk att drabbas av COVID-19. Studien genomfördes vid Suizhou Zengdu Hospital i Suizhou, Kina. 276 studiedeltagare tillfrågades om de bar glasögon, varför de bar glasögon och durationen av glasögonbärandet under en dag. Omkring 11 procent bar glasögon men endast 5,8 procent bar glasögon mer än 8 timmar per dag och orsaken var närsynthet. I jämförelse med större befolkningsstudier vet man att ca 30 procent av befolkningen bär glasögon pga. närsynthet i Kina. Således drog författarna slutsatsen att risken för COVID-19 är lägre hos de som bär glasögon då enbart en liten andel av dem sökte sjukhusvård för COVID-19.

Man spekulerar i att de som bär glasögon rör mer sällan vid ögonområdet, ögonen är nämligen också en inkörsport för COVID-19. Även om resultaten är intressanta och bekräftar att skyddsglasögon har en definitiv plats i vården av COVID-19 sjuka patienter så begränsas studien av ett antal faktorer. Det är en liten studie utförd vid ett sjukhus i Kina. Förutom det begränsade antalet deltagare så är det viktigt att poängtera att en association är observerad och detta bekräftar inte orsakssamband mellan COVID-19 och glasögonbärande.

För att veta om skyddsglasögon ska användas i större utsträckning behövs betydligt större och flera studier från olika områden i världen. Det är också viktigt att poängtera att det är skillnad mellan att bära vanliga glasögon och skyddsglasögon som erbjuder ett mycket säkrare skydd omkring ögonen, därför ska man inte tro att bära glasögon innebär att man kan slarva med andra rekommendationer. Än så länge är det social distansering och handhygien som gäller i Sverige och skyddsglasögon kommer nog långt efter i diskussionen med tanke på den pågående munskyddsdebatten och det kommande vaccinet som är på gång.

Referens: https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/2770872