Postcovid och synstörningar

När covid-19 började sprida sig i världen rapporterades det om konjunktivitretning av viruset i ögonen. Omkring 1-3% av de smittade fick konjunktivit.

Nu har allt fler patienter med så kallad långtidscovid börjat beskriva synstörningar såsom suddig syn, svårigheter att fokusera, ögontrötthet, smärta och ljuskänslighet. Det är oklart varför vissa patienter utvecklar dessa symtom. En forskargrupp vid Linköpings Universitet kommer att studera detta samband närmare. Läs mer om studien här: https://liu.se/nyhet/postcovid-i-ogat-ska-utforskas