Det har debatterats en hel del kring dessa läkemedel och den eventuella effekten de kan ha mot den hyperinflammation som uppstår vid COVID-19. Genom att USA:s president Donald Trump faktiskt har uppmanat folk att ta dessa läkemedel och själv uppger att han tar hydroxyklorokin har dessa läkemedel blivit alltmer omdiskuterade.

Hydroxyklorokin och klorokinfosfat har använts sedan många år tillbaka mot malariainfektion. Därtill används de för långtidsbehandling av reumatologiska och dermatologiska sjukdomar.

Man tror att dessa preparat kan bryta den skadliga överreaktion som det egna immunförsvaret skapar mot infektionen. Man vet ännu inte vilken dosering som är lämpligast för COVID-19 och för närvarande förskrivs de i högre dosering och under kortare tid än normalfallet och det är fortfarande oklart hur effektivt preparaten är mot COVID-19. Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har gått ut med varningar för dessa läkemedel pga. kända biverkningar av behandlingen.
Läkemedelsverket avråder starkt från dessa preparat som egenvård.
https://www.lakemedelsverket.se/

Båda preparaten kan ge upphov till irreversibla retinala skador med centrala synfältsbortfall (Bull’s eye maculopathy). Patienter som har denna typ av behandling pga. andra sjukdomstillstånd (se ovan) screenas för att upptäcka skador innan de leder till synnedsättning. Vid tecken till retinopati ska behandlingen avslutas, men trots utsättningen kan skadan fortskrida och det finns ingen behandling när retinopatin är ett faktum. Det bör dock poängteras att retinopatin inte är vanlig vid behandling med dessa preparat mot exempelvis autoimmuna sjukdomar. Det rör sig om ca 1-2% som utvecklar retinala skador under en 5-års period.

Risken för retinopati ökar vid höga doser och längre behandlingstid. Man vet ännu inte hur vanligt det är med retinopati sekundärt till den aktuella doseringen och behandlingstiden mot COVID-19. Äldre patienter (>50år), sedan tidigare känd makulopati, andra läkemedel (tamoxifen) och njursjukdom ökar risken för retinala skador.

Symtom som man ska vara uppmärksam på om man tar dessa läkemedel är följande; central synpåverkan, svårigheter med närseendet (läsa) och förändringar i färguppfattningen. Vid synsymtom och samtidig behandling med dessa läkemedel ska man kontakta en ögonläkare.