Som tidigare beskrivet finns det en liten andel av COVID-19 patienter som uppvisar konjunktivitretning i ögonen. Detta har lett till att många kontaktlinsbärare undrar om de är särskilt utsatta för viruset genom att använda linser.

Kontaktlinsbärare rör ansiktet och ögonen när de hanterar linser därför är det extra viktigt med god handhygien. Nedan följer ett par råd för kontaktlinsbärare som är viktiga att tänka på; inte bara under dessa coronatider utan generellt.

  • Tvätta händerna med tvål och vatten, torka sedan med pappershanddukar innan du applicerar eller tar ur linserna.

  • Har man månadslinser ser man till att sköta rengöringen av kontaktlinserna och linsetuiet regelbundet enligt medföljande instruktioner.

  • Linsvätskan ska bytas ut i etuiet dagligen, återanvänd inte linsvätskan och använd ej kranvatten.

  • Vid tecken till förkylning eller sjukdom avbryt kontaktlinsbärandet och använd istället glasögon.

  • Använd simglasögon när du badar, särskilt om du simmar under vattnet. Se till att rengöra linserna efter badet. Har du endagslinser byter du till ett nytt par efter badet.