Keratokonus

Keratokonus Keratokonus är en hornhinnesjukdom som leder till att hornhinnan gradvis förtunnas och formen blir toppigare. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd men det kan finnas ärftliga inslag och associationer till andra sjukdomar. Keratokonus är vanligare hos...

Amblyopi

Amblyopi Synutvecklingen hos oss människor börjar vid födseln och fortgår upp till ca 10 års ålder. Synen utvecklas i snabb takt under barndomen och det som är avgörande för utvecklingen är stimulering av synen. Amblyopi är ett tillstånd som uppstår om man under...

Membran på gula fläcken

Membran på gula fläcken Membran på gula fläcken (epiretinalt membran, ERM) orsakas av en tunn bindvävshinna som bildas på gula fläcken. Man vet inte den exakta orsaken till denna utveckling men troligtvis är det associerat med tidigare genomgången glaskroppsavlossning...