Makulahål (hål i gula fläcken)

Makula (gula fläcken) är ett centralt område på näthinnan som utgörs av tätt packade synceller (tappar), området mäter ca 2-3 mm i storlek och styr vårt detaljseende. Sjukdomar eller skador i gula fläcken innebär ofta en markant synförsämring centralt i synfältet.

Makulahål drabbar oftast äldre patienter (60-80 år) och oftare kvinnor än män. Man brukar särskilja mellan idiopatiska makuhål som är de vanligast förekommande och sekundära makulahål oftast orsakade av trauma eller vid högmyopi, dessa patienter är oftast yngre.

Man tror att makulahål orsakas av att glaskroppen drar särskilt hårt vid gula fläcken vid en glaskroppsavlossning, men den exakta mekanismen är ännu inte helt klarlagd.

Symtom

De vanligaste symtomen är följande:

  • Försämrad synskärpa
  • Krokseende, vågig syn, förvrängd bild
  • Suddig fläck i centrala synfältet

Utredning och behandling
Diagnosen fastställs genom en klinisk undersökning av ögonbotten, bedömning av synskärpa och bedömning av bilddiagnostik (OCT). Behandlingen av ett makulahål är kirurgisk. Man genomför glaskroppskirurgi dvs. glaskroppen avlägsnas och ersätts med gas som sedan spontan resorberas och ersätts med vanligt kammarvatten. Operationen genomförs antingen i lokalbedövning eller i narkos. Direkt efter operation är synen nedsatt på det opererade ögat men detta rättar till sig så småningom. Det slutgiltiga resultatet kan dröja upp till 1 år efter operation. Synförbättringen efter ingreppet är starkt korrelerat till hur länge makulahålet har funnits från början och graden av skada på syncellerna.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans