Konjunktivit (bindhinneinflammation)

Inflammation i bindhinnan är vanligt förekommande både hos vuxna och barn. Inflammationen kan orsakas av infektioner, allergener eller andra irritativa agens.

Symtom
Oftast dubbelsidigt men kan börja ensidigt.  Rodnad, sekretion (varig), sveda, gruskänsla och/eller klåda.
Bakteriella konjunktiviter brukar ge upphov till varig sekretion. Oftast läker dessa spontant, men antibiotikabehandling kan förkorta sjukdomsförloppet.
Viruskonjunktiviter uppkommer inte sällan i kombination med vanliga förkylningsvirus. De virusutlösta konjunktiviterna ger mindre varig sekretion.
Allergisk konjunktivit; dubbelsidig, framträdande klåda, säsongsrelaterad.

Utredning: provtagning vid atypiska symtom eller ovanligt sjukdomsförlopp.

Behandling
Majoriteten av konjunktiviterna är självläkande om man rengör ögonen och tänker på handhygienen. Kontaktlinsbärare ska göra ett avbrott i användandet av kontaktlinser vid konjunktivitsymtom. I vissa fall behandlas konjunktiviten med antibiotikadroppar eller salva.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans