Membran på gula fläcken

Membran på gula fläcken (epiretinalt membran, ERM) orsakas av en tunn bindvävshinna som bildas på gula fläcken. Man vet inte den exakta orsaken till denna utveckling men troligtvis är det associerat med tidigare genomgången glaskroppsavlossning eller andra ögonsjukdomar såsom näthinneavlossning, hål på näthinnan eller inflammationstillstånd.

Man har uppskattat att ca 10% av befolkningen (>75 år) har membran på gula fläcken. Membranet kan drabba båda ögonen men oftast är det ensidigt.

Symtom

Alla patienter utvecklar inte kliniska symtom av ERM. Detta kan bero på att bindvävshinnan ännu inte har engagerat de mest centrala delarna av gula fläcken eller att hinnan ännu är för tunn för att påverka vävnaden.

De som utvecklar symtom beskriver följande besvär:

  • Försämrad synskärpa
  • Krokseende, vågig syn, förvrängd bild
  • Mindre storlek på bilden (det drabbade ögat)
  • Dubbelseende
  • Besvär med samsynen

Behandling
Om man inte har symtom alls eller väldigt diskreta symtom så måste tillståndet inte behandlas. De patienter som störs kontinuerligt av krokseende eller försämrad syn kan få lindring genom en operation. Ingreppet görs vanligtvis i lokalbedövning och membranet avlägsnas med fina instrument under operationsmikroskop.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans