En ny studie från Taiwan publicerad i Ophthalmology visar att utomhusaktiviteter under skoltid för barn i förstaklass kan förhindra myopisering (närsynthetsutveckling) hos skolbarn.

I Asien är närsynthet ett stort folkhälsoproblem. I Taiwan är ca 20-30% av 6-7 åringar närsynta och ca 84% av gymnasieeleverna är närsynta. Tidig myopiutveckling ökar risken för snabbare och längre duration av närsynthetsutvecklingen vilket också i sin tur ökar risken för komplikationer. Hög myopi (>5D) kan öka risken för andra tillstånd såsom katarakt, glaukom, makuladegeneration, näthinneavlossning och blindhet.

För närvarande är makuladegeneration sekundärt till högmyopi den vanligaste orsaken till blindhet i Japan, Kina och Taiwan.

Denna multi-center studie uppvisade att myopisering kan förhindras både hos redan myopa och icke myopa barn. Genom utomhusaktiviterer (upp till 11 timmar i veckan) i ljusa förhållanden kan således utvecklingen av närsynthet bromsas. Forskargruppen poängterar dock att ytterligare studier med längre uppföljningstid behövs i framtiden.

Länk till studien: https://www.aaojournal.org/article/