Det har förekommit rekommendationer om att behandla närsynthet hos barn med kontaktlinser. Detta har man argumenterat för genom att hänvisa till att närsynthet ökar i Sverige.

Sveriges Ögonläkarförening anser dock att dessa argument baseras på lösa grunder och därför saknas det belägg för en allmän rekommendation om behandling med kontaktlinser för att förhindra utvecklingen av närsynthet i Sverige.

I Asien är det vanligt med höggradig närsynthet något som kan leda till synhotande komplikationer och därmed är det rimligt att man insätter bromsande behandling. I Sverige är läget annorlunda gällande närsynthet som uppvisar en långsammare ökning och dessutom är andelen höggradig närsynthet låg.

Med anledning av detta anser Sveriges Ögonläkarförening att den medicinska vinsten av att påbörja massanvändning av kontaktlinser är marginell och riskerna överväger vinsten. Kontaktlinsanvändning ökar risken för keratit som kan leda till ärrbildningar och synnedsättning.

Studier har påvisat att utomhusvistelse kan bromsa närsynthetsutvecklingen, men större och jämförande studier saknas ännu för att rekommendera behandling generellt för befolkningen.

Se mer information om detta, pressmeddelande från Sveriges Ögonläkarförening.

Pressmeddelande Sveriges Ögonläkarförening 30 januari 2019