När det gäller spridning av virus så är det inte bara viktigt att tvätta händerna men också att man är uppmärksam på att inte röra sig i ansiktet. Man bedömer att COVID-19 sprids som en direkt kontakt- och droppsmitta. Genom att begränsa exponering till ögonen kan vi minska smittspridningen.

När man hostar eller nyser kan man överföra viruspartiklar till andra människors ansikten och viruset kan då föras vidare antingen genom näsa och mun till luftvägarna eller genom ögonen.

Smittade patienter kan också föra viruset vidare genom att röra sig i ögonen och via tårarna/sekret sätta viruset i nya kontaktvägar.

Man kan också själv få in viruset i ögonen genom att röra infekterade dörrhandtag eller ytor och sedan röra sig i ögonen.

Hittills har man uppmärksammat en konjunktivitretning av viruset i ögonen, detta drabbar ca 1-3% av de smittade. Genom att beröra ögonen och ögonsekret kan man alltså sprida viruset vidare.

  • Kontaktlinsbärare bör överväga att använda glasögon under en period eller åtminstone minska bärandet. Detta med tanke på att kontaktlinsbärare rör sina ögon mer frekvent än de som inte bär kontaktlinser.
  • Om du absolut måste gnugga ögonen använd en pappersservett som du sedan slänger.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.