Vagel

Vagel (hordeolum) är en talgkörtelinflammation på insidan av ögonlocket. Vaglar är vanligt förekommande både hos barn och vuxna. Vaglar läker oftast inom några veckor, är ofarliga för synen och genom egenvård kan man lindra besvären. Vissa kan få återkommande besvär med vaglar, det är därför bra om man undersöker den bakomliggande orsaken till det.

Bakomliggande orsaker
Blefarit
Sebboroiskt eksem
Atopiskt eksem

Symtom
De första dagarna kan inflammationen öka snabbt och svullnaden är då som värst, detta avtar inom några dagar. Vanliga symtom:
Lokal rodnad och svullnad
Smärta, ömhet i anslutning till området
Sveda, skav och ökat tårflöde
Varigt sekret och kladdiga fransar

I en del fall kan vageln kapslas in och övergå till en kronisk icke-infektiös resistens, ett så kallat chalazion (oöm kula i ögonlocket). Dessa tillstånd bedöms av ögonläkare för eventuell vidare behandling kirurgiskt.

Behandling
Genom egenvård kommer man långt i behandlingen mot vaglar.

  • Rengöring av ögonlockskanter med varma kompresser.
  • Massage av ögonlockskanterna med värme.
  • I vissa fall kan lokal behandling skrivas ut med diverse salvor innehållande antibiotika och/eller kortison.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans