Torra ögon

Torra ögon är vanligare än vi tror. Olika studier uppskattar att det förekommer hos mellan 10-20% av befolkningen.
Torra ögon innebär att tårfilmen inte fungerar tillfredsställande. Tårfilmen är det yttersta skiktet på ögat som skyddar oss från infektioner och främmande substanser. Tårfilmen återfuktar och slätar ut ojämnheter på ytan som är viktiga för ögats optiska funktioner. 

Det finns många olika orsaker till att tårfilmen inte fungerar som den ska. Generellt så orsakas denna obalans av att produktionen av tårar är nedsatt eller att kvalitéten på tårarna är försämrad. 

Orsaker
Ålder: genom en naturlig reduktion av tårsekretion som kommer med stigande ålder.
Miljöfaktorer (luftfuktighet).
Hormonella förändringar som påverkar slemhinnor.
Läkemedel (antihistaminer).
Blefarit.
Autoimmuna inflammatoriska sjukdomar (Sjögrens; RA), Pågående infektion. 

Symtombeskrivningen vid torra ögon är inte alltid att man upplever ögonen som torra. Majoriteten beskriver lokala symtom såsom skav, irritation, gruskänsla och sveda. Andra vanliga symtom som beskrivs är ögontrötthet, varierande skärpa, dimsyn, brännande känsla och ljuskänslighet.

Behandling

Tårfilmen består av tre olika delar: vätska, slem och fett. Det är viktigt att det finns en balans mellan dessa delar för att tårfilmen ska fungera optimalt. Fettet förhindrar vätskan från att avdunsta och slemmet fördelar vätskan och näringsämnena jämnt över hela ytan. Behandlingen går ut på att återskapa denna balans genom tillförsel med tårersättningsmedel. Det finns olika typer av tårersättningsmedel, vilken som passar bäst för dig kan din ögonläkare bedöma efter undersökningen.
Förutom att tillföra tårar ska man även försöka eliminera faktorer som påverkar tårfilmen negativt såsom ogynnsamma miljöer (industrilokaler, retande gaser, damm, intensivt bildskärmsarbete), läkemedelsbiverkningar samt andra sjukdomar som påverkar tårfilmen (blefarit). 

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans