Keratit (Hornhinneinflammation)

Det finns många olika typer av keratiter (hornhinneinflammationer). I detta avsnitt beskrivs keratiter av infektiös bakgrund. Keratit är en avgränsad infektion på hornhinnan som oftast orsakas av bakterier eller virus.

Predisponerande faktorer
Det finns faktorer som ökar risken för att utveckla keratit:

  • Kontaktlinsbärande
  • Trauma
  • Hornhinnekirurgi
  • Immunsuppression

Symtom
Oftast drabbar infektionen ett öga. Rodnad, skav och ljuskänslighet är vanliga symtom. Ökat tårflöde och sekretbildning är också vanligt. Synen försämras på det angripna ögat. Använder man kontaktlinser ska man genast avbryta detta och uppsöka en ögonläkare för bedömning och behandling så snabbt som möjligt.

Behandling
Skyndsam handläggning är viktigt eftersom att vissa infektioner på hornhinnan kan försämras snabbt och leda till permanent synnedsättning. Beroende på bakomliggande orsak insättes lämplig behandling, initialt oftast med antibiotika droppar flera gånger per dag (olika sorter). Vid uppföljande kontroller justeras behandlingen ytterligare.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans