Katarakt (Grå starr)

Grå starr är en av de vanligaste ögonsjukdomarna i världen och en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos äldre.

Gråstarroperationen är den vanligaste utförda operationen i Sverige, enligt Nationella Kataraktregistrets årsrapport utfördes under 2018 ca 134 000 operationer i landet.

Katarakt är en grumling av ögats lins. Den vanligaste orsaken till katarakt är hög ålder. Närmare hälften av alla mellan 65-75 år har katarakt och risken ökar med stigande ålder. Katarakt förekommer dock i alla åldrar, man kan även födas med katarakt.

Orsaker
Inte fullständigt klarlagt men flera riskfaktorer finns för utvecklingen av gråstarr.

  • Hög ålder
  • Diabetes
  • Kortisonbehandling
  • Vissa medfödda tillstånd
  • Rökning
  • Trauma

Symtom

När man har utvecklat gråstarr börjar man se suddigare generellt. Symtomen utvecklas gradvis. Kontraster blir svagare och man får svårare att se i mörker. Många beskriver att de är mer beroende av god belysning när de läser på kvällarna. En del upplever även färger mattare. Vissa linsgrumlingar leder till typiska bländningsbesvär och halofenomen i anslutning till ljuskällor.

Behandling:

Den enda behandlingen som finns idag är kataraktoperation. Vanligtvis utförs operationen i lokalbedövning. Ett öga opereras i taget. Kirurgen gör ett litet snitt i hornhinnan (ca 2mm) och med hjälp av ultraljud sönderdelar man den naturliga linsen och ersätter denna med en konstgjord lins. Snittet i hornhinnan läker av sig själv. Hela ingreppet tar i regel ca 10-15 minuter.

Komplikationer:

Endoftalmit; är en ovanlig (0,02%) men allvarlig infektion i ögat som kan utvecklas efter kataraktoperation. ’

Kapselruptur; linskapseln som den nya linsen ska placeras i kan skadas under operationen (ca 1-3%) och kan leda till reoperation.

Efterstarr; är den vanligaste komplikationen, ca 10% inom några år. Det är en grumling som utvecklas i linskapseln och behandlas enkelt med laser (kräver ingen ny operation).

Att ha katarakt betyder inte att alla måste operera sig omedelbart. Ögonläkaren gör en bedömning utifrån dina beskrivna besvär och den kliniska bilden och tillsammans kommer ni fram till den bästa lösningen.

Här nedan finner du en animerad video som beskriver de olika delarna av gråstarroperationen.

Sammanfattning katarakt

  • Vanligaste orsak till katarakt är stigande ålder
  • Orsakar synförsämring främst på långt håll
  • Behandlas med ögonoperation (lokalbedövning)
  • Efterstarr vanlig komplikation-behandlas enkelt med laser

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans