Glaskroppsgrumlingar

Rörliga grumlingar som syns tydligast mot en ljus bakgrund är vanligt förekommande både hos unga och vuxna/äldre. Gelékroppen i ögat består till största del av vatten men även hyaluronsyra och kollagen. Med stigande ålder förändras innehållet i glaskroppen som blir mer vätskeomvandlad. I samband med detta kan vissa av oss se de naturliga bindvävstrådarna som klumpar ihop sig i glaskroppsrummet.

Bakomliggande orsak
Den vanligaste orsaken till att man ser dessa grumlingar är den naturliga förändringen som sker i glaskroppen med åldern.
Det finns dock andra orsaker som bör uteslutas och därför är det bra om man bedöms av en ögonläkare särskilt om man upplever att grumlingarna har ökat i antal, storlek/form eller om man noterar nytillkomna blixtar i synfältet.
Andra orsaker till grumlingar i synfältet är följande: hål på näthinnan, blödning i glaskroppen eller inflammation/infektion i glaskroppen (uveit).

Symtom
Grumlingarna beskrivs som grå-svarta eller helt genomskinliga. De flyter omkring i synfältet men leder inte till någon synnedsättning. Däremot kan vissa patienter uppleva dessa grumlingar som störande i synfältet. Grumlingarna kan vara av olika form och storlek. Tittar man mot en ljus bakgrund, datorskärm eller himlen, så syns dessa grumlingar tydligare.

Behandling
En del patienter besväras mycket av grumlingar i glaskroppen. I vissa fall kan man därför erbjuda behandling. Beroende på typen av grumlingar och lokalisationen kan man erbjuda antingen laserbehandling eller ett kirurgiskt ingrepp.

 

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans