Glaskroppsavlossning

Glaskroppen är en geléartad sammansättning bestående av vatten, hyaluronsyra och kollagen. Gelémassan omges av en tunn hinna som fäster mot näthinnan.
När vi är unga är glaskroppen fast i sin konsistens, med åldern sker dock en långsam likvifiering. I samband med denna process skrumpnar glaskroppen och släpper slutligen från sitt underlag (näthinnan) och detta kallas för glaskroppsavlossning. Det är således en naturlig process som sker med åldern. Själva avlossningen brukar debutera omkring 40-45 års ålder.

Symtom
När glaskroppen skrumpnar bildas grumlingar som rör sig i synfältet. Beskrivningen av dessa grumlingar är varierande. Grumlingarna beskrivs som trådar, flugor, maskar, slöjor och/eller nät. Vid avlossningen kan glaskroppen dra i näthinnan och detta uppfattar vi som ljusblixtrar.

 

Åtgärd/Behandling

Glaskroppsavlossning är som tidigare nämnt en naturlig del av ögats åldrande och kräver egentligen ingen behandling. Rekommendationen är att man låter ögonen undersökas vid en symtomgivande glaskroppsavlossning för att utesluta skador som kan uppstå på näthinnan i samband med dragningen. I vissa fall kan man få hål på näthinnan och om dessa går obehandlade har man en ökad risk för att utveckla näthinneavlossning. Om ögonläkaren upptäcker ett hål på näthinnan vid undersökningen går man vidare med laserbehandling.

 

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans