Episklerit

Episklerit är en inflammation av episklera (vävnaden mellan senhinnan och bindhinnan). Vanligen är episkleriter okomplicerade och självbegränsande, men de kan återkomma. Majoriteten av episkleriter är idiopatiska, men vissa är associerade med andra bakomliggande systemiska sjukdomar såsom:

Reumatoid Artrit
Inflammatorisk tarmsjukdom
Psoriasisartrit
Systemisk Lupus

Symtom
Oftast ensidiga besvär med lokal rodnad, ökat tårflöde, ömhet och skavkänsla. Symtomen utvecklas på ett par dagar och avtar inom ett par veckor.

Behandling
För de flesta med milda besvär krävs ingen behandling. En del upplever lindring av smörjande ögondroppar. För de patienter som upplever mer uttalade besvär kan man behandla med lokala kortisondroppar och/eller NSAID peroralt.

Ögonläkaren bedömer även om vidare utredning av bakomliggande sjukdomar är indicerad från fall till fall.

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans