Blefarit (ögonlocksinflammation)

Blefarit är en kronisk inflammation som utgår från fettproducerande körtlar på insidan av ögonlocken (både upptill och nedtill).

Inflammationen är mycket vanlig och förekommer i alla åldrar. Orsaken till inflammationen är inte helt klarlagd men det förekommer oftare hos patienter med en underliggande hudsjukdom såsom atopiskt eksem, rosacea, acne och sebborroisk dermatit.

Genom att de fettproducerande körtlarna på insidan av ögonlocken är involverade i inflammationen leder detta till att fettproduktionen till den egna tårfilmen försämras. Detta leder i sin tur till en instabil tårfilm som lättare avdunstar och man får symtom på torra ögon.

Symtomen varierar över tid och i perioder har man mindre symtom och andra perioder mer symtom.

  • Röda ögon
  • Gruskänsla
  • Skavkänsla
  • Intorkat sekret i fransarna
  • Ökat tårflöde (tårar av dålig kvalitét)

Behandling

För att minska episoder av försämring med mycket besvär/symtom ska man försöka utföra ögonlockshygien som en daglig rutin. Det betyder att man helst ska utföra behandlingen även när man inte har så mycket symtom. Syftet med ögonlocksvården är att mekaniskt stimulera och minska blockaden av körtlarna så att flödet av det egna producerade fettet kommer ut till tårfilmen och inflammationen minskar. Dessutom får man bort krustor/torkat sekret (som också retar ögonen) genom rengöringen.

Ögonlockshygien i 3 steg:
Var noggrann med att tvätta händerna innan och använda rent material vid denna procedur.

1. Värme: Genom att värma en ren handduk med varmvatten, känn först mot huden att det inte är för varmt, lägg sedan handduken på ögonlocken och försök hålla värmen i 3-5 minuter. Det finns även färdiga ögonmasker man kan köpa på apoteket och värma i mikrovågsugnen som alternativ.

2. Massage: Med rengjorda fingrar ska man sedan massera ögonlocken för att öppna upp/stimulera körtlarnas mynningar.

3. Rengöring: Antingen använder man sig av en bomullspinne som man blöter i vatten eller bommullspads, denna dras med pekfingret längs med ögonlockskanten där körtlarnas mynningar är lokaliserade. Detta kan också göras med olika produkter som finns på apoteket.

Utöver ögonlockshygien ska man även hjälpa den egna tårfilmen genom att tillföra återfuktande ögondroppar, detta syftar dels till att reducera symtomen på torra ögon men man späder dessutom ut de inflammatoriska markörerna som finns ansamlade i tårfilmen av den kroniska inflammationen.

I vissa fall kan man dessutom behöva lägga till farmakologisk behandling. Om symtomen inte reduceras bör man kontakta en ögonläkare för undersökning och ställningstagande till eventuell ytterligare behandling i form lokal antibiotika eller kortisonbehandling.
Nedan finner du en noggrann beskrivning av ögonlockshygien (film av Moorfields Eye Hospital)

Vår vision är att erbjuda dig bättre ögonvård

Genom att förse dig med medicinsk information om ögon förbättrar vi kvaliteten på ögonvården tillsammans